داوری تجاری بین المللی

person

دقیقا معلوم نیست که داوری از چه زمانی شکل گرفته، اما آنچه مسلم است، سابقه ی آن از دادرسی بیشتر می باشد. قبل از اینکه انسان پی ببرد که برای حل و فصل اختلافات خود نیاز به یک تشکیلات قضایی دارد، داوری وسیله ای برای حمل و فصل اختلافات بوده است. ایجاد تشکیلات عریض و طویل قضایی باعث نشده که داوری از بین برود و این روش حل و فصل اختلاف در کنار دادرسی به حیات خود ادامه داده است. از اوایل قرن بیستم داوری برای حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی بیش از پیش مورد توجه تجار و فعالان اقتصادی بین المللی قرار گرفت. این گرایش به همراه ایجاد بسترهای حقوقی مناسب باعث گسترش سریع داوری برای حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی شد. تصویب معاهدات و کنوانسیون های دوجانبه و چندجانبه بین کشورها، تهیه مقررات تجاری بین المللی، راه اندازی سازمان های داوری بین المللی و وضع و اصلاح قوانین ملی ناظر به داوری تجاری بین المللی از جمله فعالیت های بین المللی و ملی است که باعث رونق داوری گردید. هرچند در فعالیت های اقتصادی داخلی داوری ، هنوز نتوانسته جایگاه مناسبی را پیدا کند. امروزه داوری بخش جدایی ناپذیر حقوق تجارت بین الملل را تشکیل میدهد و بسیاری از نهادهای مربوط به حقوق تجارت بین الملل از طریق دوری توسعه و بسط یافته است. توافق بازرگانان و فعالان اقتصادی در عرصه بین المللی مبنی بر ارجاع اختلافات خود به داوری به جای دادرسی امری عادی محسوب می شود، به نحوی که مقاومت در برابر آن و اصرار به حل و فصل اختلافات از طریق دادگاه رفتاری خلاف متعارف تلقی شده و باعث افزایش هزینه های معاملات میگردد.

بخشی از مقدمه کتاب داوری تجاری بین المللی اثر دکتر عبدالحسین شیروی

گروه وکلای اتحاد