حقوق محیط زیست

  • برگزار کننده موسسه آموزش عالی آپادانا
  • تاریخ برگزاری 26-12-1398
  • محل برگزاری بلوار کوثر
  • پذیرش مقاله ندارد
  • مهلت ثبت نام 08-12-1398

درباره همایش :

نخستین کنفرانس ملی محیط زیست سالم و توسعه پایدار در پرتو حقوق شهروندی چالشها و راهبردها با محورهای حقوق و زیرمجموعه های حقوق محیط زیست، مدیریت،مهندسی محیط زیست، حسابداری،علوم اجتماعی، گرافیک، مهندسی کامپیوتر، توسعه پایدار و مدیریت شهری، معماری و فلسفه و اخلاق برگزار میشود.

اهداف همایش :

محورهای حقوق و زیرمجموعه های حقوق محیط زیست، مدیریت،مهندسی محیط زیست، حسابداری،علوم اجتماعی، گرافیک، مهندسی کامپیوتر، توسعه پایدار و مدیریت شهری، معماری و فلسفه و اخلاق

ارتباط با دبیرخانه همایش

  • تلفن دبیرخانه : ۰۹۱۷۵۵۵۸۹۲۲-۰۷۱۳۶۹۸۷
  • ایمیل: elaw@apadana.ac.ir
  • وب سایت : https://elaw.apadana.ac.ir