وکالت دعاوی

وکالت دعاوی حقوقی و کیفری

person

وکالت پرونده شما در یک یا چند دپارتمان نخصصی می تواند مورد رسیدگی و دفاع واقع شود و در هیچ یک از پرونده ها، هیچ لزومی به حضور شخص نیست و تمام صفر تا صد پرونده بصورت سیستمی مراحل خود را پشت سر می گذارد. ضمن اینکه کلیه جزئیات در صورت درخواست موکل می تواند به استحضار وی برسد.

person

مطالب کاربردی وکالت دعاوی

قبول انواع دعاوی کیفری و حقوقی

پرونده محول شده یه دپارتمان تخصصی مربوطه ارجاع می شود و چنانچه افراد تمایل یا امکان حضور فیزیکی در دفاتر حقوقی اتحاد نداشته باشند، می توانند به صورت مجازی وکیل یا وکلای مورد نیاز خود را انتخاب کنند و پروسه قضایی خود را پیش ببرند.