با کارگاه های آموزشی حقوقی ایران همراه باشید

کارگاه های آموزشی مورد نظر خود را جستجو نمایید

conference conference

تجارت بین الملل

 • برگزارکننده واحد آموزش پژوهشکده حقوق شهر دانش
 • دسته موضوعی تجارت بین الملل
 • تاریخ برگزاری 11-10-1398
 • ادرس خیابان کریمخان زند، خیابان سنایی، خیابان نهم، نبش خیابان گیلان، پلاک ۵٫
اطلاعات بیشتر
conference

حقوق بشر و صلح پژوهی

 • برگزارکننده واحد آموزش پژوهشکده حقوق شهر دانش
 • دسته موضوعی حقوق بشر و صلح پژوهی
 • تاریخ برگزاری 07-12-1398
 • ادرس خیابان کریمخان زند، خیابان نهم سنایی، نبش خیابان گیلان، پلاک ۵
اطلاعات بیشتر
conference

قضا و دادرسی و وکالت

 • برگزارکننده مرکز رشد و نوآوری دانشگاه علوم پزشکی ایران
 • دسته موضوعی قضا و دادرسی و وکالت
 • تاریخ برگزاری 11-10-1398
 • ادرس کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ایران
اطلاعات بیشتر
conference

حقوق املاک و اراضی

 • برگزارکننده مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش
 • دسته موضوعی حقوق املاک و اراضی
 • تاریخ برگزاری 19-10-1398
 • ادرس خیابان کریمخان زند، خیابان نهم سنایی، نبش خیابان گیلان، پلاک ۵
اطلاعات بیشتر
conference

حقوق قراردادها

 • برگزارکننده مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي شهر دانش
 • دسته موضوعی حقوق قراردادها
 • تاریخ برگزاری 19-10-1398
 • ادرس خیابان کریمخان زند، خیابان نهم سنایی، نبش خیابان گیلان، پلاک ۵
اطلاعات بیشتر
conference

حقوق بانکی

 • برگزارکننده موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهردانش
 • دسته موضوعی حقوق بانکی
 • تاریخ برگزاری 28-11-1398
 • ادرس خیابان کریمخان زند، خیابان نهم سنایی، نبش خیابان گیلان، پلاک ۵
اطلاعات بیشتر